Kodkort

Avgifter & kostnader för Kodkort

Kodkortskostnad är per kalenderår.
Vid köp av kodkort efter den 15 november så gäller det även för nästkommande år.
Första gången 400:-. Sedan 200:- per år.
För familjer som vill ha flera kodkort kostar första kortet 400:- sedan 200:-/kort.
Förnyelseavgift 200:-/kort och år.
Vid borttappat kort 200:-.

Kan köpas när du löser träningsavgift för månad, halvår eller år.

 

Regler gällande kodkort

Du måste vara 18 år fyllda för att få lov att inneha ett kodkort. Kodkortet ger dig möjlighet att nyttja träningslokalen under icke öppettider. Dock ej mellan Kl.01 – 05 då lokalen är larmad.
Kodkortet är personligt. Det får endast brukas av innehavaren och familjemedlem skriven på samma adress med giltigt träningskort och medlemsavgift.
Kodkortsinnehavaren måste alltid vara närvarande i lokalen när kortet används.

Du som kodkortsinnehavare har ansvar att följa gymmets regler även under icke öppettider angående att plocka undan vikter och redskap som du använt. Stänga musiken, släcka ljuset etc om du är sist. Samt att inte skräpa ner och förstöra något. Vanligt hyfs alltså!
Har man inget kodkort får man inte vara i träningslokalen när det är stängt!!
Överträdelse av dessa regler behandlas av styrelsen. Se även speciellt anslag i lokalen.

 

Receptionen

I receptionen säljes diverse drycker och energi/protein bars.
Även diverse träningsutrustning så som handskar, remmar, en del kosttillskott m.m.